Nếu đủ vaccine, Đà Nẵng chỉ cần 2-3 tháng sẽ tiêm đủ 95% kế hoạch

Lên top