“Nếu có điện, sẽ bán một con trâu, mua tivi cho các con xem”

Ông Bồn Văn Sơn đang lắp đặt tuabin điện nước. Ảnh: Văn Quân.
Ông Bồn Văn Sơn đang lắp đặt tuabin điện nước. Ảnh: Văn Quân.
Ông Bồn Văn Sơn đang lắp đặt tuabin điện nước. Ảnh: Văn Quân.
Lên top