Nét khác ở ''Ngày Quốc tế Yoga’’ lần thứ 6 tại Việt Nam

Những ''Ngày Quốc tế Yoga" tổ chức trước đây ở Hà Nội đều có quy mô lớn, nhưng hoạt động ở năm 2020 này chỉ ở quy mô nhỏ, với một số chương trình trực tuyến. Ảnh: L.Q.V
Những ''Ngày Quốc tế Yoga" tổ chức trước đây ở Hà Nội đều có quy mô lớn, nhưng hoạt động ở năm 2020 này chỉ ở quy mô nhỏ, với một số chương trình trực tuyến. Ảnh: L.Q.V
Những ''Ngày Quốc tế Yoga" tổ chức trước đây ở Hà Nội đều có quy mô lớn, nhưng hoạt động ở năm 2020 này chỉ ở quy mô nhỏ, với một số chương trình trực tuyến. Ảnh: L.Q.V
Lên top