Nestlé Việt Nam nhận 2 giải thưởng danh giá về Trao quyền cho phụ nữ

Bà Trương Bích Đào, Giám đốc Nhân sự Nestlé Việt Nam (đứng giữa) nhận giải thưởng “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” từ ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Nestlé Việt Nam
Bà Trương Bích Đào, Giám đốc Nhân sự Nestlé Việt Nam (đứng giữa) nhận giải thưởng “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” từ ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Nestlé Việt Nam
Bà Trương Bích Đào, Giám đốc Nhân sự Nestlé Việt Nam (đứng giữa) nhận giải thưởng “Bình đẳng giới tại nơi làm việc” từ ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh: Nestlé Việt Nam
Lên top