Nestlé Việt Nam, La Vie hợp tác sản xuất và quản lý nguồn nước

Không chỉ sử dụng nước hiệu quả trong sản xuất, La Vie còn chia sẻ giải pháp và đầu tư thiết bị giúp doanh nghiệp khác tiết kiệm nước. Ảnh: Nestlé Việt Nam
Không chỉ sử dụng nước hiệu quả trong sản xuất, La Vie còn chia sẻ giải pháp và đầu tư thiết bị giúp doanh nghiệp khác tiết kiệm nước. Ảnh: Nestlé Việt Nam
Không chỉ sử dụng nước hiệu quả trong sản xuất, La Vie còn chia sẻ giải pháp và đầu tư thiết bị giúp doanh nghiệp khác tiết kiệm nước. Ảnh: Nestlé Việt Nam
Lên top