Nên thu phí khách sạn trước khi về nước cách ly

Bệnh viện điều trị COVOD-19 tại Cần Giờ. Nguồn: Sở Y tế TPHCM
Bệnh viện điều trị COVOD-19 tại Cần Giờ. Nguồn: Sở Y tế TPHCM
Bệnh viện điều trị COVOD-19 tại Cần Giờ. Nguồn: Sở Y tế TPHCM
Lên top