Nên dùng cá thật hay cá chép giấy cúng ông Công ông Táo?

Người dân thường làm nghi thức thả cá chép vào ngày 23 tháng chạp để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Ảnh: Ngô Phong
Người dân thường làm nghi thức thả cá chép vào ngày 23 tháng chạp để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Ảnh: Ngô Phong
Người dân thường làm nghi thức thả cá chép vào ngày 23 tháng chạp để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. Ảnh: Ngô Phong

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top