Nên cúng ông Công ông Táo vào buổi sáng hay chiều 23 tháng Chạp?

Những lễ vật được người dân chuẩn bị trong lễ cúng ông Công ông Táo. Ảnh: T.L
Những lễ vật được người dân chuẩn bị trong lễ cúng ông Công ông Táo. Ảnh: T.L
Những lễ vật được người dân chuẩn bị trong lễ cúng ông Công ông Táo. Ảnh: T.L
Lên top