Nên coi mại dâm là một vấn đề xã hội chứ không phải là tệ nạn

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng nên coi mại dâm là một vấn đề chứ không phải là tệ nạn. Ảnh: Infonet
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng nên coi mại dâm là một vấn đề chứ không phải là tệ nạn. Ảnh: Infonet