Nên bổ sung chế tài xử lý việc lợi dụng từ thiện để trục lợi

Nhiều đối tượng trục lợi từ thiện bị cơ quan công an xử lý thời gian qua. Ảnh: CACC
Nhiều đối tượng trục lợi từ thiện bị cơ quan công an xử lý thời gian qua. Ảnh: CACC
Nhiều đối tượng trục lợi từ thiện bị cơ quan công an xử lý thời gian qua. Ảnh: CACC
Lên top