Liên quan đến vụ trả tiền âm phủ cho khách nước ngoài:

Nên bỏ hẳn việc in tiền âm phủ có kích thước màu sắc giống tiền thật

Ba tờ tiền âm phủ mà khách du lịch nhận được của tài xế xíchlô.
Ba tờ tiền âm phủ mà khách du lịch nhận được của tài xế xíchlô.
Ba tờ tiền âm phủ mà khách du lịch nhận được của tài xế xíchlô.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM