Né trạm thu phí BOT, nhiều tài xế bị phạt hàng chục triệu đồng

Trạm thi phí BOT Đường tỉnh 830.
Trạm thi phí BOT Đường tỉnh 830.
Trạm thi phí BOT Đường tỉnh 830.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top