Né trạm thu phí BOT, nhiều tài xế bị phạt hàng chục triệu đồng

Trạm thi phí BOT Đường tỉnh 830.
Trạm thi phí BOT Đường tỉnh 830.