Né ngập, nhiều trường ở Cần Thơ có thể cho học sinh nghỉ học

Học sinh lội nước đến trường do đường bị ngập trong sáng 30.9 tại TP. Cần Thơ. Ảnh: Hưng Thơ.
Học sinh lội nước đến trường do đường bị ngập trong sáng 30.9 tại TP. Cần Thơ. Ảnh: Hưng Thơ.
Học sinh lội nước đến trường do đường bị ngập trong sáng 30.9 tại TP. Cần Thơ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top