“Né” hạn mặn hiệu quả, lúa đông xuân ở Tiền Giang và Long An bội thu

Ruộng lúa đông xuân 2019 - 2020 ở Tiền Giang chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: K.Q
Ruộng lúa đông xuân 2019 - 2020 ở Tiền Giang chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: K.Q
Ruộng lúa đông xuân 2019 - 2020 ở Tiền Giang chuẩn bị thu hoạch. Ảnh: K.Q
Lên top