Nạo vét ao, nông dân Hải Phòng phát hiện quả bom nặng 250kg

Cán bộ, chiến sĩ Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hải Phòng di dời quả bom chiến tranh còn sót lại. Ảnh: Văn Minh
Cán bộ, chiến sĩ Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hải Phòng di dời quả bom chiến tranh còn sót lại. Ảnh: Văn Minh
Cán bộ, chiến sĩ Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hải Phòng di dời quả bom chiến tranh còn sót lại. Ảnh: Văn Minh
Lên top