Nắng nóng, Khánh Hòa nguy cơ dừng sản xuất nông nghiệp trên 14.480ha

Nắng nóng khốc liệt ở Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Nắng nóng khốc liệt ở Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Nắng nóng khốc liệt ở Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top