Nắng nóng, cháy rừng lan rộng 2 huyện ở Nghệ An

Rừng tại Diễn Châu bốc cháy dữ dội. Ảnh: Cảnh Huệ
Rừng tại Diễn Châu bốc cháy dữ dội. Ảnh: Cảnh Huệ
Rừng tại Diễn Châu bốc cháy dữ dội. Ảnh: Cảnh Huệ
Lên top