Năng lượng tái tạo của Việt Nam phát triển nhanh nhất Đông Nam Á

Nhà máy điện gió Đông Hải 1 tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Hải Linh
Nhà máy điện gió Đông Hải 1 tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Hải Linh
Nhà máy điện gió Đông Hải 1 tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Hải Linh
Lên top