Nắng, gió và những bước chân nơi cồn cát

Đồng cỏ cây nơi chăn thả cừu với những cây do cừu gặm lá tạo hình thù khác lạ.
Đồng cỏ cây nơi chăn thả cừu với những cây do cừu gặm lá tạo hình thù khác lạ.
Đồng cỏ cây nơi chăn thả cừu với những cây do cừu gặm lá tạo hình thù khác lạ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top