Nâng cấp độ chống dịch, Khánh Hòa đề xuất Thủ tướng phong tỏa toàn tỉnh

Khánh Hòa đã siết chặt các giải pháp phòng chống dịch nhưng việc khống chế vẫn còn nhiều khó khăn.
Khánh Hòa đã siết chặt các giải pháp phòng chống dịch nhưng việc khống chế vẫn còn nhiều khó khăn.
Khánh Hòa đã siết chặt các giải pháp phòng chống dịch nhưng việc khống chế vẫn còn nhiều khó khăn.
Lên top