Nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển

Tặng quà cho các ngư dân tham gia buổi tuyên truyền các quy định về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển theo công ước SAR 79. Ảnh: PV
Tặng quà cho các ngư dân tham gia buổi tuyên truyền các quy định về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển theo công ước SAR 79. Ảnh: PV
Tặng quà cho các ngư dân tham gia buổi tuyên truyền các quy định về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển theo công ước SAR 79. Ảnh: PV
Lên top