Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Ông Lê Văn Thanh – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội - phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Bảo Hân
Ông Lê Văn Thanh – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội - phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Bảo Hân
Ông Lê Văn Thanh – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội - phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Bảo Hân
Lên top