Nạn nhân trọng thương trong vụ tai nạn ở Hải Dương hiện ra sao?

Bệnh nhân trong vụ tai nạn ở Hải Dương cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội
Bệnh nhân trong vụ tai nạn ở Hải Dương cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội
Bệnh nhân trong vụ tai nạn ở Hải Dương cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội
Lên top