Nạn làm giả giấy phép lái xe kiểu mới: Công khai rao bán, giả luôn cả mã QR

Chữ ký trong hồ sơ sát hạch lái xe là chữ ký được in sẵn. Ảnh: Nhóm PV
Chữ ký trong hồ sơ sát hạch lái xe là chữ ký được in sẵn. Ảnh: Nhóm PV
Chữ ký trong hồ sơ sát hạch lái xe là chữ ký được in sẵn. Ảnh: Nhóm PV
Lên top