Năm Tý gần đến, chuột đồng "tràn ra đường", lên bàn ăn

Chuột đồng được người dân miền Tây chế biến nhiều món ăn khoái khẩu. Ảnh: K.Q
Chuột đồng được người dân miền Tây chế biến nhiều món ăn khoái khẩu. Ảnh: K.Q
Chuột đồng được người dân miền Tây chế biến nhiều món ăn khoái khẩu. Ảnh: K.Q
Lên top