Nam Trung Bộ: Vội vã bán cá, tôm chạy bão số 12

Nhiều tiểu thương kéo đến vùng nuôi Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa thu mua thủy hải sản người dân thu hoạch chạy bão số 12.
Nhiều tiểu thương kéo đến vùng nuôi Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa thu mua thủy hải sản người dân thu hoạch chạy bão số 12.
Nhiều tiểu thương kéo đến vùng nuôi Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa thu mua thủy hải sản người dân thu hoạch chạy bão số 12.
Lên top