Nam Trung Bộ gượng dậy sau bão dữ

Một căn nhà bị bão 12 đánh sập hoàn toàn tại xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: NB-HL
Một căn nhà bị bão 12 đánh sập hoàn toàn tại xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: NB-HL
Một căn nhà bị bão 12 đánh sập hoàn toàn tại xã Diên Bình, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: NB-HL
Lên top