Nam Trung Bộ bão số 12 vẫn giật cấp 11, miền Bắc không khí lạnh tràn về

Vị trí và hướng đi của bão số 12 lúc 2h30 chiều 4.11. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 12 lúc 2h30 chiều 4.11. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 12 lúc 2h30 chiều 4.11. Ảnh: NCHMF