Nam thanh niên tử vong khu vực đồi thông Đà Lạt nghi tự tử

Hiện trường lúc phát hiện thi thể nam thanh niên
Hiện trường lúc phát hiện thi thể nam thanh niên
Hiện trường lúc phát hiện thi thể nam thanh niên