Nam thanh niên tử vong dưới đập thủy lợi

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.