Nam thanh niên ở Quảng Trị rời nhà khi đang cách ly y tế phòng COVID-19

Lực lượng y tế trong một khu cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng y tế trong một khu cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lực lượng y tế trong một khu cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top