Nam thanh niên khóc nức khi chủ quán trả lại 200 triệu đồng bỏ quên