Nam thanh niên đi câu cá bị nước cuốn tử vong

Người dân tập trung ở địa điểm nam thanh niên gặp nạn. Ảnh: T.Thiện.
Người dân tập trung ở địa điểm nam thanh niên gặp nạn. Ảnh: T.Thiện.
Người dân tập trung ở địa điểm nam thanh niên gặp nạn. Ảnh: T.Thiện.
Lên top