Nam thanh niên bị hành hung, nằm bất động trên lòng đường Hà Nội