Nam thanh niên ăn mì tôm 19 ngày liên tục vì dịch COVID-19 xin dừng hỗ trợ

H đã xin thôi không nhận hỗ trợ nữa vì theo H, còn nhiều người khó khăn hơn em do COVID-19. Ảnh: MXH
H đã xin thôi không nhận hỗ trợ nữa vì theo H, còn nhiều người khó khăn hơn em do COVID-19. Ảnh: MXH
H đã xin thôi không nhận hỗ trợ nữa vì theo H, còn nhiều người khó khăn hơn em do COVID-19. Ảnh: MXH
Lên top