Nam sinh viên người Lào dũng cảm cứu người rơi trên cầu xuống sông

Cầu Thạch Đồng nơi ông Đ. rơi xống sông rồi được cứu. Ảnh: TT
Cầu Thạch Đồng nơi ông Đ. rơi xống sông rồi được cứu. Ảnh: TT
Cầu Thạch Đồng nơi ông Đ. rơi xống sông rồi được cứu. Ảnh: TT
Lên top