Nam sinh viên Đại học Kiến trúc rơi từ tầng 13

Hiện trường vụ việc. Ảnh CTV
Hiện trường vụ việc. Ảnh CTV
Hiện trường vụ việc. Ảnh CTV
Lên top