Nam sinh nhặt được ví tiền trả lại cho du khách

Tiền và nhiều giấy tờ đã được công an TP.Huế bàn giao lại cho người đánh mất. Ảnh: CA cung cấp
Tiền và nhiều giấy tờ đã được công an TP.Huế bàn giao lại cho người đánh mất. Ảnh: CA cung cấp
Tiền và nhiều giấy tờ đã được công an TP.Huế bàn giao lại cho người đánh mất. Ảnh: CA cung cấp
Lên top