Nam sinh nhặt được 10 triệu đồng đem trả lại

Em Bảo bàn giao ví tiền cho Công an xã Tùng Lộc để trả lại người đánh rơi. Ảnh: TT.
Em Bảo bàn giao ví tiền cho Công an xã Tùng Lộc để trả lại người đánh rơi. Ảnh: TT.
Em Bảo bàn giao ví tiền cho Công an xã Tùng Lộc để trả lại người đánh rơi. Ảnh: TT.
Lên top