Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 2 học sinh lớp 6 thoát chết đuối

Em Quang (ở giữa) kể lại việc trước đó đã dũng cảm lao ra dòng nước cứu 2 em học sinh lớp 6 thoát chết đuối. Ảnh: TT.
Em Quang (ở giữa) kể lại việc trước đó đã dũng cảm lao ra dòng nước cứu 2 em học sinh lớp 6 thoát chết đuối. Ảnh: TT.
Em Quang (ở giữa) kể lại việc trước đó đã dũng cảm lao ra dòng nước cứu 2 em học sinh lớp 6 thoát chết đuối. Ảnh: TT.
Lên top