Nam sinh lớp 6 chết đuối thương tâm

Hiện trường nơi nam sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Khắc Viện (Hương Sơn, Hà Tĩnh) chết đuối chiều ngày 4.4. Ảnh: HT.
Hiện trường nơi nam sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Khắc Viện (Hương Sơn, Hà Tĩnh) chết đuối chiều ngày 4.4. Ảnh: HT.
Hiện trường nơi nam sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Khắc Viện (Hương Sơn, Hà Tĩnh) chết đuối chiều ngày 4.4. Ảnh: HT.
Lên top