Nam sinh 10 điểm môn tiếng Anh mê xem phim Mỹ, nghe nhạc tiếng Anh

Em Lê Thanh Minh thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ  tỉnh Đắk Lắk.
Em Lê Thanh Minh thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ tỉnh Đắk Lắk.
Em Lê Thanh Minh thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ tỉnh Đắk Lắk.
Lên top