Nậm Pồ tiến hành cho người nghèo vay vốn từ tiền gửi của ông Đoàn Ngọc Hải

Phụ nữ nghèo huyện Nậm Pồ nhận vốn vay từ Quỹ vì đồng bào của ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: Hội LHPL Nậm Pồ.
Phụ nữ nghèo huyện Nậm Pồ nhận vốn vay từ Quỹ vì đồng bào của ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: Hội LHPL Nậm Pồ.
Phụ nữ nghèo huyện Nậm Pồ nhận vốn vay từ Quỹ vì đồng bào của ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh: Hội LHPL Nậm Pồ.
Lên top