Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Năm nay, mưa ngâu đến sớm hơn trung bình nhiều năm