Năm mới, Bạc Liêu quy định giờ làm việc mới

Bạc Liêu quy định giờ làm việc mới trong năm mới. Ảnh: Nhật Hồ.
Bạc Liêu quy định giờ làm việc mới trong năm mới. Ảnh: Nhật Hồ.
Bạc Liêu quy định giờ làm việc mới trong năm mới. Ảnh: Nhật Hồ.
Lên top