Nấm kim châm hết đát: Người tiêu dùng tính phương án “tẩy chay”