Nam học sinh lớp 8 và lớp 3 nhanh trí cứu bạn bị đuối nước

Bảo được tuyên dương ngay tại lớp học. Ảnh: XĐ.
Bảo được tuyên dương ngay tại lớp học. Ảnh: XĐ.
Bảo được tuyên dương ngay tại lớp học. Ảnh: XĐ.
Lên top