Nam Định: Biển người đổ về chợ Viềng trước giờ khai hội