Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nam Định: Biển người đổ về chợ Viềng trước giờ khai hội