Nam Định: 113 cán bộ nhân viên y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19

Đây là đợt 3 ngành y tế tỉnh Nam Định, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thành lập đoàn đi hỗ trợ các tỉnh bạn phòng, chống dịch COVID-19. ẢNH: P.V.S
Đây là đợt 3 ngành y tế tỉnh Nam Định, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thành lập đoàn đi hỗ trợ các tỉnh bạn phòng, chống dịch COVID-19. ẢNH: P.V.S
Đây là đợt 3 ngành y tế tỉnh Nam Định, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thành lập đoàn đi hỗ trợ các tỉnh bạn phòng, chống dịch COVID-19. ẢNH: P.V.S
Lên top