Nam điều dưỡng mắc COVID-19 ở Hải Phòng tái dương tính SARS-CoV-2

Khu phố nơi bệnh nhân 2391 - N.V.Q - là điều dưỡng ở Hải Phòng sinh sống. Ảnh: MD
Khu phố nơi bệnh nhân 2391 - N.V.Q - là điều dưỡng ở Hải Phòng sinh sống. Ảnh: MD
Khu phố nơi bệnh nhân 2391 - N.V.Q - là điều dưỡng ở Hải Phòng sinh sống. Ảnh: MD
Lên top